Ψυχολόγος
Παιδοψυχολό
γος


"Για τον άνθρωπο που συλλογίζεται, που φοβάται, που επιθυμεί · 
που σε πείσμα όλων των εποχών εξακολουθεί να ονειρεύεται..."

Υπηρεσίες

Μαζί μπορουμε να επεξεργαστούμε θεμάτα που σας απασχολούν μέσα από συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Βιογραφικό

Λίγα λόγια για μένα.

Χώρος

Θα βρεθούμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ανάλογα με την εκάστοτε ανάγκη.