Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε:

 
Τηλεφωνικά στο 21111 80790 για να ορίσουμε μια πρώτη συνεδρία
Μέσω email vitalia.zafiropoulou@gmail.com παρέχοντας περιγραφή του αιτήματος σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας