Θεραπεία Παιδιού και Εφήβου

     
 Για να είμαστε σε θέση να παρέχουμε την καταλληλότερη θεραπευτική προσέγγιση για τις ανάγκες του κάθε παιδιού ακολουθούνται μια σειρά από βήματα.

Πρώτη επαφή

 Στην πρώτη επαφή σας μαζί μου (τηλεφωνική ή γραπτή) θα χρειαστεί να παρέχετε κάποια πρώτα στοιχεία δικά σας (όπως το ονοματεπώνυμο σας και του παιδιού/εφήβου, την ηλικία του, σύντομη περιγραφή του λόγου επικοινωνίας, θεραπευτικό αίτημα κ.α.). Στην συνέχεια, ορίζουμε μια διαγνωστική συνάντηση με τους γονείς του παιδιού κατά την οποία παρέχεται το πλήρες ιστορικό (αναπτυξιακό, ψυχοσυναισθηματικό και συμπεριφορικό) του παιδιού. Η συνάντηση διαρκεί περίπου 60' ίσως και λίγο περισσότερο, αν κριθεί απαραίτητο. Τέλος, ορίζουμε μια επόμενη συνάντηση με το παιδί/έφηβο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, η οποία διαρκεί συνήθως 50'-60'.

Διαγνωστικό ραντεβού

 Σε αυτή την συνάντηση προσέρχεστε στον χώρο μαζί με το παιδί/έφηβο και πραγματοποιείται μια αξιολόγηση της εικόνας του παιδιού στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη δημιουργία μιας ασφαλούς και οικείας θεραπευτικής πρώτης επαφής με το παιδί/έφηβο. Πιθανόν να χρειαστούν περισσότερες διαγνωστικές συναντήσεις με το παιδί/έφηβο προκειμένου να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα των τυχόν προκλήσεων ή δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Μόλις, ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και υπάρχει μια σαφής πρώτη εκτίμηση, ακολουθεί μια εκτενής ενημέρωση προς τους γονείς για την εικόνα του παιδιού και της προτεινόμενης εξατομικευμένης θεραπευτικής παρέμβασης.

Θεραπευτική Παρέμβαση

 Καθορίζεται από κοινού μια συνάντηση σε εβδομαδιαία βάση σε σταθερή μέρα και ώρα, κατά την οποία προσέρχεται το παιδί και πραγματοποιείται η επεξεργασία των σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών του παιδιου/εφήβου με διάφορες μεθόδους διαλεκτικής ή/και παιγνιοθεραπείας. Κατά την διάρκεια (50') των συναντήσεων σταδιακά καλλιεργούνται θέματα, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτο-εικόνας του παιδιού, η αναγνώριση των συναισθημα΄των και η αυτορύθμιση της συμπεριφοράς του, ταυτόχρονα με το ειδικό θεραπευτικό αίτημα του.

 Για όσο διάστημα διαρκέσει η θεραπευτική παρέμβαση, οι γονείς λαμβάνουν ενημερώσεις σε προκαθορισμένο χρόνο για την πορεία της εξέλιξης του παιδιού/εφήβου. Στην περίπτωση, που κριθεί αναγκαίο υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με διεπιστημονική ομάδα εδικικοτήτων (παιδοψυχίατρος, αναπτυξιολόγος, εκπαιδευτικός, λογοθεραπευτής κ.α) με στόχο την ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση προς το παιδί/έφηβο. Η γραπτή συγκατάθεση των γονέων και η τήρηση των προσωπικών δεδομένων του παιδιού/εφήβου είναι πρωταρχικά στοιχεία αυτής της διαδικασίας.

Παιγνιοθεραπεία

  
 Η θεραπευτική μέθοδος της παιγνιοθεραπείας χρησιμοποιείται για σκοπούς αξιολόγησης, εντοπισμού και θεραπείας ψυχοσυναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών του παιδιού.   Μέσω των δυναμικών που αναπτύσσονται κατα τη διάρκεια του παιδιού και του εξειδικευμένου θεραπευτή, αντιμετωπίζεται ένα μεγάλο εύρος ψυχικών δυσκολιών όπως: 
 • το άγχος
 • εκρήξεις θυμού
 • κοινωνική συστολή ή/και απομόνωση
 • δυσκολία προσαρμογής
 • χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • ανώριμη συμπεριφορα
 Το παιχνίδι γίνεται το μέσο έκφρασης και επικοινωνίας των συναισθημάτων και πεποιθήσεων του παιδιού για τον εαυτό του και τους ανθρώπους που το περιβάλλουν. Του δίνεται η δυνατότητα να μοιραστεί τις σκέψεις, τις ανησυχίες και τους φόβους του μέσα από τον συμβολικό κόσμο του παιχνιδιού, βιώνοντας ταυτόχρονα χαρά και απόλαυση με ασφαλή τρόπο.

 Επίσης, η παιγνιοθεραπεία χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και σε περιπτώσεις όπου το παιδί έχει βιώσει τραυματικές εμπειρίες, οι οποίες στέκουν εμποδιο στην συναισθηματική ανάπτυξη του.  

 Τέλος, η παρατήρηση από τον θεραπευτή του τρόπου που παίζουν και αλληλεπιδρούν οι γονείς με τα παιδιά τους μπορεί να αποτελέσει επιπρόσθετη πηγή πληροφοριών για τον τρόπο που έχουν συνηθίσει να σχετίζονται μεταξύ τους εντός του οικογενειακού πλαισίου.

 Στην περίπτωση που κριθεί βοηθητικό για το παιδί, υπάρχει η δυνατότητα συν-θεραπείας του παιδιού με τους γονείς του στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με την διακριτική καθοδήγηση του θεραπευτή με σκοπό την επίλυση άδηλων συγκρούσεων και συναισθημάτων, αλλά και την ενίσχυση των οικογενειακών σχέσεων μεσω ευχάριστων δραστηριοτήτων.

Θεραπεία - Συμβουλευτική
Ενηλίκων


Ατομική Ψυχοθεραπεία   

 Σε ένα άνετο και ασφαλές πλαίσιο ο θεραπευόμενος έρχεται σε επαφή με τις σκέψεις και τα συναισθήματα του μέσα από τις αφηγήσεις του για τα θέματα που τον απασχολούν. Καλείται να αναλάβει ενεργή ευθύνη, ως προς αυτά που βιώνει και με την βοήθεια του ψυχολόγου να οδηγηθεί σε συνειδητοποιήσεις που θα φωτίσουν τον τρόπο που σχετίζεται με τον εαυτό του και τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής του.

 Η ψυχοθεραπεία ξεκινά ένα προσωπικό ταξίδι προς τον εαυτό μας. Ανακαλύπτουμε πτυχές της προσωπικότητας μας και μοτίβα συμπεριφορών που πιθανόν είναι δυσλειτουργικά για την προσωπική εξέλιξη μας. Σκοπός της θεραπείας είναι να γίνει σταδιακά το άτομο ο "ειδικός" για τον εαυτό του μέσω της αυτοπαρατήρησης και της αυτορύθμισης.  

 Αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας αποτελεί η ηθική δέσμευση και τήρηση συγκεκριμένων κανόνων προκειμένου να διευκολύνεται και να προάγεται η θεραπευτική σχέση μεταξύ ψυχολόγου και του ατόμου ή οικογένειας που εισέρχεται σε ψυχοθεραπεία.

 Οι συνεδρίες ορίζονται από κοινού τουλάχιστον μια φορά την βδομάδα σε σταθερή μέρα και ώρα και διαρκούν 50'-60'. Τυχόν ακυρώσεις των προκαθορισμένων ραντεβού γίνονται κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης (τουλάχιστον 24 ώρες πριν την συνάντηση) προκειμένου να οριστεί νέα συνεδρία εντός της βδομάδας και διατηρηθεί η εύρυθμη συνέχεια των συναντήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, η συνεδρία χρέωνεται, ως γενόμενη.

 Η ψυχοθεραπεία είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας προς τον εαυτό μας. Ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να ολοκληρωθεί η θεραπευτική διαδικασία εξαρτάται από τις ανάγκες του ατόμου και της ιστορίας που φέρει μαζί του. Ο ψυχολόγος συνοδεύει τον θεραπευόμενο καθόλη τη διάρκεια της θεραπευτικής πορείας με υπευθυνότητα, σεβασμό και ζεστασιά.

Συμβουλευτική Γονέων


 Η συμβουλευτική ψυχοθεραπεία γονέων ορίζεται ως ο χώρος και ο χρόνος που δημιουργείται στο θεραπευτικό πλαίσιο προκειμένου οι γονείς να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματα και την θέση ευθύνης που έχουν απέναντι στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια που διανύει το παιδί τους.

 Οι γονείς καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις δυσκολίες (οργανικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές) του παιδιού. Η εξελικτική πορεία του παιδιού εμπεριέχει προκλήσεις τόσο για το ίδιο το παιδί/έφηβο όσο και για όλα τα μέλη της οικογένειας. Η συμβουλευτική γονέων αφορά στη συνεργασία των γονέων με τον ψυχολόγο με στόχο να αναγνωρίσουν, να αποδεχτούν και να αντιμετωπίσουν με εξειδικευμένες τεχνικές την όποια δυσκολία παρουσιάζεται.

 Ο ρόλος του ψυχολόγου δεν είναι να κρίνει ή να στοχοποιήσει λανθασμένες συμπεριφορές των γονιών. Αντιθέτως, ο ψυχολόγος εργάζεται υποστηρικτικά με τον ένα ή και με τους δυο γονείς ταυτόχρονα προκειμένου να τους ανακουφίσει από συναισθήματα άγχους/θλιψης/θυμού που ενδεχομένως παρεμβαίνουν στην γονεικό ρόλο. Μαζί, γονείς και ψυχολόγος, αναζητούν εξατομικευμένους τρόπους διαχείρισης που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες του κάθε παιδιού.  

 Η συμβουλευτική ψυχοθεραπεία γονέων ενδείκνυται σε περιπτώσεις που το παιδί βρίσκεται ήδη σε κάποια θεραπευτική παρέμβαση, δρώντας παράλληλα και υποστηρικά στην βασική θεραπεία του παιδιού. Επίσης, η συμβουλευτικη γονέων μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά για το παιδί (ακόμα κι αν αυτό δεν λαμβάνει το ίδιο κάποιο πρόγραμμα θεραπείας) καθώς βοηθά τους γονείς στο να διερευνήσουν την στάση τους και να λάβουν καθοδήγηση σε διάφορα θέματα όπως:

 • Ποιά η σημασία των ορίων στην ανάπτυξη των παιδιών και πως εφαρμόζονται
 • Πώς καλλιεργούμε στο παιδί την δεξιότητα της αυτοφροντίδας και αυτορύθμισης
 • Πώς ενισχύουμε το εσωτερικό κίνητρο για αυτοεξέλιξη και ανεξαρτησία
 • Πώς βοηθούμε τα παιδιά μας να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, αλλά και να υπερασπίζονται τον εαυτό τους
 • Πώς αντιμετωπίζουμε τις εκρηξεις θυμού καθώς και τα συναισθήματα ματαίωσης ή άρνησης 
 • Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του, αλλά και των γύρω του
 Η συμβουλευτική ψυχοθεραπεία γονέων διαρκεί 50'-60' και πραγματοποιείται μία φορά την βδομάδα ή δυο φορές τον μήνα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η ηθική δέσμεση, όπως και η σταθερότητα στο συμφωνηθέν θεραπευτικό πρόγραμμα αποτελεί συστατικό επιτυχίας, όπως ακριβώς στις συνεδρίες ενηλίκων και παιδιών/εφήβων.

Διαδικτυακή συνεδρία

 Μέσα από την διαδικτυακή συνεδρία, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει τις ψυχολογικές υπηρεσίες στο βαθμό που του επιτρέπουν οι συνθήκες μιας τηλεδιάσκεψης. Αναμφίβολα, μια τέτοιου τύπου ψυχολογική υποστήριξη δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την σημασία της δια ζώσης επικοινωνίας και ανθρώπινης επαφής, στην θεραπευτική διαδικασία. Η οπτική επαφή, η γλώσσα του σώματος και η φυσική παρουσία – στοιχεία καθοριστικά και πολυσήμαντα για τη διαμόρφωση της θεραπευτικής σχέσης - μειώνονται.

 Ωστόσο, η ανάπτυξη μιας υποστηρικτικής σχέσης μεταξύ θεραπυτή – θεραπευόμενου μπορεί να καταστεί δυνατή, διότι η ποιότητα της θεραπευτικής παροχής παραμένει αναλλοίωτη. Το απόρρητο του ψυχολόγου καθώς και ο σεβασμός των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων παρέχονται σε απόλυτο βαθμό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί τις Αρχές Δεοντολογία και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Πως πραγματοποιείται η Διαδικτυακή Συνεδρία

 • Εφόσον ο θεραπευόμενος αποδέχεται τις Αρχές Δεοντολογίας και Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, καθορίζεται τηλεφωνικά ο χρόνος της 60 λεπτης συνεδρίας
 • 24 ώρες πριν την προκαθορισμένη διαδικτυακή συνεδρίας καταβάλλεται το συμφωνηθέν ποσόν σε τραπεζικό λογαριασμό που δίδεται προσωπικά στον άμεσα ενδιαφερόμενο 

Αρχές Δεοντολογίας και Προστασίας Προσωπικών δεδομένων

 • Αποποίηση ευθυνών μου σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων από τρίτους ή αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε λανθασμένη ηλεκτρονική διεύθυνση.
 • Απαγορεύεται η χρήση ή αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του ψυχοθεραπευτικού υλικού, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μου