Χώρος για ενήλικες

Χώρος για παιδιά και εφήβους

Γαντόκουκλες, κουκλοθέατρο, μικρότερες ή μεγαλύτερες φιγούρες που αναπαριστούν πρόσωπα από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού χρησιμοποιούνται με διάφορες μεθόδους παιχνιδιού για την ανάδειξη, επεξεργασία και θεραπεία συναισθηματικών δυσκολιών και τραυμάτων.

Σε ένα ασφαλές και γεμάτο χρώματα περιβάλλον αφήνεται ελεύθερο το παιδί/έφηβος να επιλέξει το είδος του παιχνιδιού και της δραστηριότητας που το εκφράζει καλύτερα σε κάθε θεραπευτική συνεδρία.

Προσφέρονται παιχνίδια από διάφορες αναπτυξιακές φάσεις και για μεγάλο εύρος ενδιαφερόντων προκειμένου να καλλιεργηθεί περαιτέρω η έκφραση συναισθημάτων, η συγκέντρωση, η ανοχή στη ματαίωση καθώς και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού/εφήβου.